Τα μαθήματα – Ruby

May 4, 2017

fb_cover_codingschool_v2

Δείτε παρακάτω την αναλυτική Agenda των μαθημάτων του Coding School Java που ξεκινά το Σάββατο 13 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017.

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται Σάββατα και 2 Κυριακές, από τις 9:30 – 16:30, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να συμμετέχει. Όλα τα μαθήματα οδηγούν σε ένα τελικό Σαββατοκύριακο κατά το οποίο οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν το project τους και θα λάβουν το δικό τους Certification.

 

Week Topic Sessions
1st

13/05

Intro to Ruby
1.Why Ruby?
2.IRB (REPL)
3.Coding Style Intro
4.Basic Toolbox
5.Objects
6.Hierarchy of Basic Classes
7.The Kernel Class, Imperative Programming & REPL
8.Modules
9.Collections
10.Enumerable & `each` method
11.Functional aspects (for Enumerable Collections)
12.Blocks and inversion of control
13.`each` and friends revisited
14.`method_missing`
15.metaprogramming & the dynamic nature of Ruby
2nd

20/05

Tooling
1.Version Control Systems (Git)
2.Style guides (Rubocop)
3.Testing (RSpec)
4.Editors
5.Best Practices
6.Putting all together. Let’s work on the project
3rd

27/05

Rails (1/2)
1.Intro to Rails
2.Let’s work on the project
4th

03/06

Databases & Front End
1.Brief intro to SQL & NoSQL
2.Front end (Javascript, HTML, CSS)
3.UX
5th

10/06

Rails (2/2)
1.More Rails
2.Κey concepts – MVC, REST, DRY, Convention over Configuration
3.Agile Methodologies
6th

17/06

Rails in the wild
1.Security, Authorization, Authentication
2.Rails in production, a real world example from Skroutz
7th

24/06

Ruby Ecosystem
1.Ruby toolbox
2.Rubygems
3.Resources, Feeds, Newsletters
4.Ruby’s future
8th

1-2/07

Project Development & Hackathon Project Development & Hackathon
Δήλωσε Συμμετοχή Δήλωσε Συμμετοχή