Μια δεύτερη ευκαιρία!


Μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση προσφέρει το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Καλοσκάμη» στις νέες εγκαταστάσεις του στον Πειραιά. Πολλοί εργαζόμενοι, νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας, φοιτούν στα ανωτέρω εκπαιδευτήρια για να ολοκληρώσουν τις σχολικές σπουδές τους και να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, συνδυάζοντας πρωινή εργασία με σπουδές τις εσπερινές ώρες.

The post Μια δεύτερη ευκαιρία! appeared first on Kariera.gr Blog.