«Η οικονομική κρίση και η καριέρα μετά τα 50…»


Η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχει πλήξει το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και την ποιότητα των θέσεων εργασίας.

The post «Η οικονομική κρίση και η καριέρα μετά τα 50…» appeared first on Kariera.gr Blog.