Έρευνα Manpower – Το Facebook προβληματίζει τους Έλληνες εργοδότες


Διαθέτουν επίσημες πολιτικές για τη χρήση των social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) για την αποφυγή μείωσης της παραγωγικότητας από τους εργαζομένους τους.

The post Έρευνα Manpower – Το Facebook προβληματίζει τους Έλληνες εργοδότες appeared first on Kariera.gr Blog.