Είναι η αυτοαπασχόληση το νέο μοντέλο εργασίας;


Συνέντευξη του κ. Klas Eric Soderquist, αναπληρωτή καθηγητή Διοίκησης Καινοτομίας και Γνώσης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, υπεύθυνου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και υπεύθυνου Κατεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Αναπτύξης Νεών Επιχειρήσεων, MBA International Program στη Μίνα Μπαγιώτα

The post Είναι η αυτοαπασχόληση το νέο μοντέλο εργασίας; appeared first on Kariera.gr Blog.