Στο Μέλλον, με βάρκα τη μετάβαση! ΜΕΡΟΣ Β’


Μοναδικός στόχος είναι, να περιγραφθούν τα βήματα που περνάει ο άνθρωπος μετά την απώλεια της εργασίας του και τα συναισθήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια αυτών, αλλά και η διαχείρισή τους.

The post Στο Μέλλον, με βάρκα τη μετάβαση! ΜΕΡΟΣ Β’ appeared first on Kariera.gr Blog.