Κατασκοπεία Ώρα Μηδέν! …συνέχεια


Είναι χρήσιμο, αρχικά,  να διασαφηνίσουμε την τελευταία σημείωση που είχε καταγραφεί, όσον αφορά στην «καταπάτηση» χώρου, χρόνου, δικαιωμάτων κ.ο.κ.

The post Κατασκοπεία Ώρα Μηδέν! …συνέχεια appeared first on Kariera.gr Blog.