Ένας κύκλος κλείνει, ένας κύκλος ανοίγει…


Διανύοντας τον τελευταίο μήνα του έτους, με απολογιστικές διαθέσεις στις σελίδες του μυαλού και σελιδοδείκτες εμμονές να υποδεικνύουν εκκρεμότητες προς επίλυση, ας φανούμε επιεικείς στην καταμέτρηση επιτυχιών και λαθών

The post Ένας κύκλος κλείνει, ένας κύκλος ανοίγει… appeared first on Kariera.gr Blog.