Μαθαίνοντας Ξένες Γλώσσες: Ιδέες Και Εργαλεία


Τα βασικότερα εμπόδια της αναχώρησης ενός νέου για εργασία στο εξωτερικό, όπως εμφανίζονται σήμερα, είναι το κόψιμο του ομφάλιου λώρου της οικογενειακής ασφάλειας και η ρήξη με την καθημερινότητα. Όταν αυτά ξεπεραστούν και για να αναζητήσει κάποιος εργασία, έπεται η επιλογή της χώρας με βασικό κριτήριο την ξένη γλώσσα. Πώς όμως, ο νέος Έλληνας που έχει στατιστικά ευκολία και έφεση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, θα μετατρέψει το γλωσσικό εμπόδιο σε πλεονέκτημα;

The post Μαθαίνοντας Ξένες Γλώσσες: Ιδέες Και Εργαλεία appeared first on Kariera.gr Blog.