Ελληνικό Επιχειρείν – Κρίση: 4 – 0!


Σύμφωνα με την Ετήσια  Έκθεση του ΙΟΒΕ για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών σε αρχικό στάδιο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης το καλοκαίρι του 2011, έφτανε το 8% έναντι του 5,3% το 2010.

The post Ελληνικό Επιχειρείν – Κρίση: 4 – 0! appeared first on Kariera.gr Blog.