Εκκολαπτόμενο “egg”!


Το “egg – enter-grow-go” είναι ένα Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάστηκε από τη Eurobank, μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και το Corallia με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τόνωση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Tο πρόγραμμα αυτό, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working).

The post Εκκολαπτόμενο “egg”! appeared first on Kariera.gr Blog.