Έρευνα | Η χρήση των Social Media για αναζήτηση εργασίας


Στην προηγούμενη ενότητα που αναπτύξαμε, εξετάσαμε τις τάσεις των Ελλήνων χρηστών στα Social Media, και τονίσαμε την προσοχή που χρειάζεται να δοθεί σε ενδεχόμενη καταχρηστική ή αντιεπαγγελματική χρήση.

The post Έρευνα | Η χρήση των Social Media για αναζήτηση εργασίας appeared first on Kariera.gr Blog.