Εμπιστοσύνη και το “πιθάρι” της Πανδώρας… (Μέρος Α)


Η εμπιστοσύνη, λέγεται, δεν είναι συναίσθημα, αλλά απόφαση. Μια απόφαση καλούνται να λάβουν και όσοι επιλέγουν προσωπικό. Με άλλα λόγια, κάνουν μια επιλογή εξαρτημένη από προϋποθέσεις που δεν αφορούν στο να αποδείξετε με χίλιους δύο τρόπους ότι επιθυμείτε τη θέση, να παρουσιάσετε τον εαυτό σας ως τον πιο κατάλληλο υποψήφιο στα μάτια τους ή να “φουσκώσετε” το βιογραφικό σας με χιλιάδες λεπτομέρειες που θα το επεκτείνουν σε περισσότερες σελίδες.

The post Εμπιστοσύνη και το “πιθάρι” της Πανδώρας… (Μέρος Α) appeared first on Kariera.gr Blog.