Εμπιστοσύνη και το “πιθάρι” της Πανδώρας… (Μέρος Β)


Ενσυναίσθηση

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας κι εφόσον στοχεύετε να αντιληφθείτε σε βάθος τί ψάχνει ένας εργοδότης από εσάς, τις προϋποθέσεις που απαιτεί η θέση εργασίας και τους τρόπους που χρειάζεται να εφαρμοστούν, αποκτήστε ενεργή συμμετοχή κατά την αξιολόγηση. Ούτως ή άλλως, στο “τραπέζι της συνέντευξης” οι ρόλοι είναι δύο κι όχι ένας.

The post Εμπιστοσύνη και το “πιθάρι” της Πανδώρας… (Μέρος Β) appeared first on Kariera.gr Blog.