Εμπιστοσύνη και το “πιθάρι” της Πανδώρας… (Μέρος Β)


Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας κι εφόσον στοχεύετε να αντιληφθείτε σε βάθος τί ψάχνει ένας εργοδότης από εσάς, τις προϋποθέσεις που απαιτεί η θέση εργασίας και τους τρόπους που χρειάζεται να εφαρμοστούν, αποκτήστε ενεργή συμμετοχή κατά την αξιολόγηση. Ούτως ή άλλως, στο “τραπέζι της συνέντευξης” οι ρόλοι είναι δύο κι όχι ένας.

The post Εμπιστοσύνη και το “πιθάρι” της Πανδώρας… (Μέρος Β) appeared first on Kariera.gr Blog.