Ο πληθυντικός είναι ευγένεια!


αναζήτηση εργασίας

Οι Γάλλοι χρησιμοποιούν μία έκφραση “Noblesse oblige” – «Η ευγένεια υποχρεώνει» και παρότι δεν θεωρούνται και οι πιο ευγενείς, προς τους ξένους τουλάχιστον καθότι σωβινιστές αρκετά, έχουν ένα δίκιο.

The post Ο πληθυντικός είναι ευγένεια! appeared first on Kariera.gr Blog.