Οδηγός Καριέρας


Οδηγός Καριέρας

Οδηγός Καριέρας Ετήσια έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση Ο «Οδηγός Καριέρας» εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Καριέρα ΑΕ τον Ιανουάριο του 2002, με τον τίτλο «Οδηγός Καριέρας: Πώς να προσληφθείτε στις πιο σύγχρονες επιχειρήσεις». Η ανάγκη της ελληνικής αγοράς για την ύπαρξη μια έκδοσης που θα αποτελέσει το μοναδικό έντυπο-μέσο προβολής των πλεονεκτημάτων και των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρίας, όπως παράλληλα και ως σημαντικό μέσο ενημέρωσης υποψηφίων εργαζομένων, ήταν αυτή που ενέπνευσε την ομάδα της Καριέρα…

The post Οδηγός Καριέρας appeared first on Kariera.gr Blog.