Ποια θεωρείτε ότι είναι τα αρνητικά σας σημεία;


Θεωρείται μια “SOS” ερώτηση στις συνεντεύξεις εργασίας. Μοιάζει απλή αλλά η απάντηση σε μια τέτοια ερώτηση μπορεί να κρύβει παγίδες. Μην πιαστείτε στη φάκα. Από τον Δημήτρη Φαλλιέρο «Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία, και ποια είναι τα αδύναμα ή αρνητικά σας σημεία;». Να είστε προετοιμασμένοι για αυτές τις δυο ερωτήσεις όταν πηγαίνετε σε μια συνέντευξη εργασίας. Μπορεί να μην σας κάνουν καμία από τις δύο, αλλά το να έχετε μια σωστή εικόνα για τα δικά σας strengths and weaknesses,…

The post Ποια θεωρείτε ότι είναι τα αρνητικά σας σημεία; appeared first on Kariera.gr Blog.