Όταν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παλεύει με τον κορωνοϊό


Ένα ξεκαθάρισμα για το τι είναι ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) την εποχή του κορωνοϊού, ποιες καλές πρακτικές έχουν εμφανιστεί αυτόν τον καιρό και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Disclaimer: Προσοχή, το παρόν άρθρο δεν είναι διαφημιστικό, ούτε έχει πρόθεση να προβάλλει επιχειρήσεις έναντι κάποιων άλλων. Τα παραδείγματα ΕΚΕ που περιλαμβάνονται είναι δειγματοληπτικά. Ίσως πρώτη φορά στη σύγχρονη Ιστορία περνάμε περίοδο τόσο μεγάλων κοινωνικο/οικονομικών αλλαγών. Κοινωνία και επιχειρήσεις είναι οι μεγάλοι ασθενείς, παλεύουν να ελαχιστοποιήσουν απώλειες. Στην εποχή αυτή κάποιες…

The post Όταν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παλεύει με τον κορωνοϊό appeared first on Kariera.gr Blog.