Ευπαθείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα: τι δικαιούστε;


Μια νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει τα νέα μέτρα που ισχύουν για εσάς που εργάζεστε αλλά ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες*. α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο,…

The post Ευπαθείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα: τι δικαιούστε; appeared first on Kariera.gr Blog.