Ευκαιρίες χρηματοδότησης και σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές


Έρχεται δωρεάν ημερίδα με ευκαιρίες χρηματοδότησης και καριέρας για ερευνητές που βρίσκονται σε διδακτορικό ή και μεταδιδακτορικό επίπεδο. Του Δημήτρη Φαλλιέρου, Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και European Research Council (ERC) στον Ορίζοντα 2020, διοργανώνει, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας/ Knowledge & Partnership Bridges, διαδικτυακή ημερίδα για ευκαιρίες σταδιοδρομίας και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία…

The post Ευκαιρίες χρηματοδότησης και σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές appeared first on Kariera.gr Blog.